Ústředny.cz

Česká verzeEnglish version
Akce "Stará za novou" - sleva až 25%
e-mail: info@ustredny.cz | Mapa serveru |

Víte co je...

...OHCA?
Funkce, umožňující hlasité upozornění uživatele systémového telefonu zvukovým signálem. Používá se například na upozornění účastníka spojovatelkou na další čekající hovor.
Další pojmy

Novinky e-mailem


Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Používáte ve firmě hlasovou poštu?

Ukázat výsledky

Překladatelská agentura

 Popis situace:

Společnost JAGEA, v.o.s. je jazykovou a překladatelskou agenturou působící celorepublikově v oblasti technických překladů a technických tlumočení. Mezi její zákazníky patří nejen přední české výrobní podniky exportující své produkty do zahraničí, ale také zahraniční dodavatelé surovin a polotovarů, které jsou dále v ČR zpracovávány nebo dovozci strojních zařízení.
Agentura svěřené zakázky zpracovává prostřednictvím odborných externích překladatelů, kteří zpravidla pracují doma, případně tlumočí přímo u zákazníka. Už od počátku své existence agentura hledá technicky vyspělý a provozně ekonomický systém dálkové komunikace mezi centrálou a jednotlivými externisty. Ve snaze najít takové řešení oslovila agentura JAGEA společnost STAND CZ prostřednictvím portálu www.ustredny.cz, aby navrhla vhodné řešení.
 
 

Původní stav:

Na centrále agentury byla instalována analogová ústředna obsluhující šest telefonních poboček a jeden fax. Vzhledem ke stáří cca 9 let se již z dnešního pohledu jedná o překonané zařízení, které není schopné integrovat vzdálené pobočky a případně ani mobilní telefony. Komunikace mezi centrálou a externisty byla doposud zajištěna pomocí mobilních telefonů, což je značně nákladné.
 
 

Požadavky:

Navrhnout a zprovoznit takovou ústřednu, která prostřednictvím technologie VoIP umožní snadnou komunikaci mezi centrálou a jednotlivými externími překladateli a zároveň zachová stávající funkcionality. Umožnit přepojení klientů, volajícím do agentury, spojení s jednotlivými překladateli.
 
 

Řešení:

Dodavatel, společnost STAND CZ, spol. s r.o. navrhla řešení prostřednictvím moderní IP ústředny Panasonic KX-TDE200, které splňuje všechny požadavky na zajištění dosavadních funkcí na centrále agentury a zároveň výhledově počítá s možným rozšířením firmy. Vzhledem ke každodenní emailové korespondenci mezi centrálou agentury a jednotlivými překladateli s přílohami v řádech desítek MB disponují obě strany vysokorychlostním připojením k internetu, které je základním stavebním kamenem pro přenosy hlasových paketů u technologie VoIP. Pro zjednodušenou představu se jedná se o rozdělení hlasového toku do malých datových „balíčků“, které pak internetem putují k adresátovi. Pokud by spojení nebylo dostatečně rychlé a stabilní, mohlo by dojít ke zpoždění paketů či jejich ztrátě a tím pádem k výpadku v přenosu hlasu, proto je upřednostnění hlasových dat před například emaily zajištěno technologií QoS.
 
 

Způsob aplikace požadavků zákazníka a využití dalších možností ústředny:

  • Snížení nákladů na hovorné bylo dosaženo především propojením centrály agentury s externisty pomocí technologie VoIP. Koncové telefony externistů v jejich domácnostech se tak chovají jako běžné pobočky ústředny na centrále agentury, ze kterých je možné hovory vzájemně přepojovat a mezi kterými probíhá komunikace zcela bez poplatků. Jednotliví překladatelé si také mohou zdarma volat mezi sebou, například za účelem sjednocení terminologie při společné práci na rozsáhlejší zakázce.
  • Kvalifikované obsloužení zákazníka odborníkem z daného oboru v jeho mateřském jazyce je zajištěno předprogramováním směrování příchozích hovorů v ústředně dle jednotlivých mezinárodních předvoleb na příslušné pobočky (tj. pracovníky ať už na centrále nebo externisty). Pokud tedy volá například zákazník z Francie, hovor vyzvání u pracovníků, kteří mluví francouzsky, včetně „domácích“ poboček externistů.
  • Nonstop dostupnost je realizována prostřednictvím přesměrování hovorů, přicházejících v mimopracovní době na mobilní telefon pohotovostního pracovníka centrály agentury. Přesměrování zajišťuje ústředna v souladu s naprogramovaným časovým plánem. Tuto funkcionalitou klienti zákazníka oceňují především protože eliminuje dopady časových posunů mezi jednotlivými časovými pásmy.
  • Přesný přehled o všech hovorech a s nimi spojenými náklady je klíčová funkcionalita pro management agentury na centrále. Díky statistickému softwaru Call Centre Manager mají majitelé detailní přehled o uskutečněných vnitřních hovorech i hovorech do vnějších sítí. Vnější hovory jsou automaticky rozúčtovány na jednotlivé pobočky, případně přeúčtovány zákazníkům k jednotlivým překladatelským zakázkám. Zároveň tak agentura nabízí svým externím spolupracovníkům příjemný benefit ve formě velmi nízkých minutových sazeb na volání do vnějších sítí.
 

Pozn.: Toto vzorové řešení prezentuje pouze některé možnosti moderních pobočkových telefonních ústředen. Chcete-li se dozvědět více, doporučujeme Vám přečíst si další vzorová řešení a také případové studie, prezentující konkrétní řešení u skutečných zákazníků.


Dotaz / příspěvek do diskuse

Copyright © 2004 STAND CZ spol s r.o. Obsah tohoto serveru je chráněn autorským zákonem. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004