Ústředny.cz

Česká verzeEnglish version
Akce "Stará za novou" - sleva až 25%
e-mail: info@ustredny.cz | Mapa serveru |

Víte co je...

...JTS?
Jednotná telekomunikační síť - označení pro telefonní síť v ČR, provozovanou společností Telefónica O2. Prostřednictvím této sítě poskytují svoje služby i další, alternativní telekomunikační operátoři.
Další pojmy

Novinky e-mailem


Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Používáte ve firmě hlasovou poštu?

Ukázat výsledky

Jak ušetřit za hlasové služby


Poplatky za telekomunikační služby jsou pro firmy a organizace náklad, který se opakuje pravidelně každý měsíc, jejich snížení je tedy úsporou, která z dlouhodobého pohledu reprezentuje nepochybně zajímavou částku.

 

Důvod, proč tyto náklady jsou ve většině případů ve skutečnosti podstatně vyšší, než je nutné, je prostý - optimalizace služeb je komplexní proces vyžadující zohlednění více faktorů, zkušenosti a potřebné informace jak pro analýzu stávajícího stavu, tak pro návrh vhodného řešení pro konkrétní případ.

Pro naše zákazníky nabízíme optimalizaci nákladů jako profesionální službu (viz. informace v závěru), pokud se však chcete o problematice dozvědět více, představujeme v tomto článku hlavní oblasti, které je při  snaze o snížení nákladů vhodné zohlednit.

Oblast první – výběr operátora

Poskytovatelé hlasových služeb v dnešním vysoce konkurenčním prostředí prezentují řadu akčních nabídek a cenových akcí – ty jsou pak mnohdy podmíněny splněním minimální výše hovorného nebo uzavřením smlouvy na určité období, ve kterém není možné měnit tarif a také cena hovorného se v průběhu trvání smlouvy obvykle nesnižuje.

Faktické srovnání nabídek je problematické s ohledem na různý způsob tarifikace, různý objem a druh předplacených služeb v balíčku nebo zahrnutých v paušálu, případně kombinováním služeb pevných linek, mobilních služeb a internetového připojení. Cenové porovnání je pak pro běžného zákazníka bez patřičného know how prakticky nemožné – přitom úspory v případě optimalizace (volba vhodného operátora a tarifů) mnohdy činí desítky procent. Je tedy vhodné se obrátit na odborníka (smysluplné je to v případě, že vaše měsíční výše telefonního účtu překračuje částku 10.000 Kč), který se touto problematikou zabývá. Bohužel však mnoho subjektů, které prezentují, že se zabývají optimalizací, ve skutečnosti zprostředkovává služby konkrétního operátora a jeho nabídku prezentují jako nejvýhodnější … Nekvalifikovaní zprostředkovatelé pak také mnohdy se zákazníkem realizují objednávku na služby, které příslušný operátor nemá v dané lokalitě dostupné vůbec nebo s nižšími než požadovanými parametry – žádoucí úspory se tedy nedostaví nebo jen za cenu zhoršení kvality služeb. Občas se také setkáváme s informací „optimalizaci nám provedl zástupce našeho operátora“ – ten však zcela jistě není placen za snižování tržeb od zákazníků …


Výsledkem kvalitní analýzy pak nemusí být jen změna operátora, která z pohledu zákazníka může být spojena s organizačně technickými komplikacemi. Předložení analýzy stávajícímu operátorovi je obvykle prostředkem k obdržení zvýhodněné konkurenceschopné nabídky.

Oblast druhá – tarify místní a meziměstské

Tarif za hovorné zahrnuje jednak cenu, nejčastěji vyčíslenou za minutu hovoru do příslušného směru, a také intervaly, podle kterých operátor účtuje (někdy se setkáte i s pojmem časový tarif nebo časová tarifikace). Ty jsou vyjádřeny obvykle číslem ve formátu X+Y, např. 60+30, 120+60 nebo 1+1, ve kterém se skrývá podstatná informace o pro skutečnou budoucí cenu hovoru. První číslo znamená, jaká minimální doba hovoru je účtována již při samotném spojení – tedy minimální poplatek za hovor. Druhé číslo uvádí, po jakých časových  úsecích bude dále účtováno po dosažení minimální doby. Občas tuto informaci můžete slyšet ve formě např. „Po první minutě již účtujeme po vteřinách“. Ideální časový tarif je tedy 1+1, kdy od začátku hovoru až do konce je účtován po provolaných vteřinách – nicméně realita je obvykle jiná. Pokud máte např. časový tarif 60+1, je sice po skončení první minuty prováděno účtování po vteřinách, ale krátký 10 vteřinový hovor (volání např. vyzvedne záznamník, ale vy zavěsíte, protože nechcete nechávat zprávu) bude stát stejně jako hovor minutový. Zohlednění intervalů účtování je důležité i proto, že operátoři někdy nabízejí různou cenu hovoru při různé časové tarifikaci.

Místní a meziměstské hovorné je také zdrojem možné úspory, na významu však nabývá od určité výše platby za tyto služby - určitě doporučujeme prověřit tuto část podrobně v případě, že váš telefonní účet činí více než 15.000 Kč. Dle našich zkušeností odhadujeme možnou výši úspor v této oblasti na cca 15-30% z běžných měsíčních plateb za hovorné.

Oblast třetí - tarify mezinárodní a volání do mobilních sítí

Vesměs o nich platí totéž, jako u výše popsaných tarifů místních a meziměstských. Cena a způsob tarifikace se ale liší a je tedy třeba tuto část cenově porovnat samostatně. Zvláštní pozornost zasluhuje cena a tarify volání z pevných linek do mobilních sítí, která často činí významnou položku z celkové platby za hovorné. Ideální výsledek optimalizace obvykle vyžaduje volaní z pevné linky na mobilní úplně odstranit. Jako nejlepší se pro toto jeví použití GSM bran. Tato zařízení jsou již dnes běžně v provedení ISDN a zaručují veškerý běžný komfort pro uživatele. Ve stručnosti lze říct, že GSM brána umožní volání z pevného telefonu na mobilní za tarif mobilního operátora. Ten je možné poté zvolit s lepší cenou, případně neomezený s voláním do všech směrů za paušální platbu. Tím, že volání přes GSM bránu prostřednictvím telefonní ústředny ve firmě využívají všichni pracovníci, je zaručeno dobré využití těchto neomezených tarifů. V minulosti byl u nasazení GSM bran problém se zmeškanými hovory na straně volaného. Protože se GSM brána identifikovala vždy pod jedním společným číslem, nevěděl volaný v případě zmeškaného hovoru, kdo mu volal a vždy se dovolal na recepční – sekretářku, která mu nedovedla pomoci. Tento problém se podařilo odstranit nasazením aplikace ANTS Dirigent, která umožňuje systému telefonní ústředny adresovat zpětné volání přímo na klapku původně volajícího. Tento pokrokový systém umožňuje plnohodnotné nasazení GSM bran s potřebným komfortem, přičemž jejich využití vede podle našich zkušeností k dosažení úspor v rozsahu cca 20-30% s tím, že v případech námi zjištěných neefektivních provozů dělala částka na účtu za volání do mobilních sítí přes 50% z celkových plateb.

Oblast čtvrtá – paušální platby

Paušální platbou se myslí poplatek, který reprezentuje stálou platbu za telekomunikační službu. Platbu platíte pravidelně, nejčastěji měsíčně. Tato položka u různých poskytovatelů reprezentuje různé služby. Někdy je to prostá platba a platíte jí, i když třeba v daném měsíci nevoláte a někdy je to naopak částka, které kromě platby za službu již zahrnuje část, kterou můžete použít na úhradu volání. Paušální platby bývají často zdrojem možných úspor. Platby je možné omezit zrušením neefektivní služby jako takové nebo jejím přeobjednáním na komplexní variantu, která umožní zachovat šíři potřebných služeb, ale značně omezit platbu. Typickým příkladem je firma, která používá několik různých typů vstupních linek. Většinou je to kombinace ISDN a HTS.  Digitální ISDN si v minulosti zřídili jako novou progresívní službu a analogové HTS si ponechali, protože nechtěli přijít o kombinace telefonních čísel, které znali jejich zákazníci. Případně větším počtem HTS linek řešili potřebu, aby se volající dovolal na konkrétní telefon např. majitele, objednávek atd. Dnes jsou ale již nové způsoby, jak tyto potřeby řešit. Existuje přenositelnost čísla mezi poskytovateli a je také možné jednotlivé samostatné vstupní linky sdružit do jedné, nejčastěji ISDN, která může reprezentovat i několik dříve samostatných kombinací čísel, o které nechcete vzhledem k tradici přijít. Řešením pro takovou situaci je analyzovat potřebnost, počet a typ vstupních linek nejlépe z účtu poskytovatele – operátora. Dle našich zkušeností tam, kde dosud nebyla optimalizace paušálů provedena, může úspora činit cca 15-30% z jejich výše.

Oblast pátá – nasazení nových technologií

Jedná především o VoIP. Celá řada nových, ale i stávající tradiční operátoři nabízejí tyto služby pro hlasový provoz, úpor je zde možné dosáhnout především při mezinárodním provozu. Většinou je tato služba nabízena včetně datové linky, která je sdílena i na internetový provoz.  Jedná se tedy o komplexní nabídky služeb, které jsou individuálně přizpůsobovány místní dostupné infrastruktuře operátora. Jedině takto je z našeho pohledu služba nabízena plnohodnotně a lze jí srovnávat kvalitou s běžně nabízenými službami jako je ISDN a HTS. V opačném případě, tedy pokud operátor nabízí pouze VoIP (typicky SIP) službu a internetové připojení není součástí dodávky, negarantuje dostupnost a ani kvalitu – ta je totiž závislá na kvalitě a vytížení připojení. Kvalita proto v tomto případě bývá nedostatečná a pro nasazení do firemní infrastruktury ji nelze doporučit.  Nelze zde také například využít prioritizaci hlasového provozu před internetovým technologií QoS.  Takové služba je tedy použitelná pouze pro velmi malé firmy nebo živnostníky.


Moderní telekomunikační systémy umožňují různé typy služeb kombinovat. Lze tak například pro vnitrostátní volání používat klasické osvědčené hlasové připojení a pro provoz do zahraničí VoIP. Konkrétní dosažitelné úspory nasazením nových technologií jsou velmi individuální - nabízený tarif je většinou cenově zajímavý, ale je spojen i s nákupem nebo posílením konektivity přípojky internetu, kterou pro svou funkci potřebuje, takže skutečná úspora také závisí na jejím vytížení a možnosti sdílení.

Jak tedy na to?

Vzhledem ke komplikovanosti problematiky volby vhodného operátora, tarifů a skladby služeb doporučujeme tuto oblast nepodceňovat a naopak se jí čas od času věnovat a stav a využívané služby prověřit. Mnohdy je tato oblast zdrojem značných úspor a zbytečně zaplacených poplatků, což zákazník mnohdy zjistí téměř náhodně, přitom optimalizací by mohl ve svůj prospěch získat nemalé částky.

Pro dosažení vysokých úspor při optimalizaci se rozhodně vyplatí spojit se při posuzování stavu s oborníkem nebo na operátorech nezávislou společností, která se touto problematikou zabývá a pomůže vám konkrétní situaci analyzovat. V případě zájmu se můžete obrátit i na nás, věříme, že máme v této oblasti dostatek zkušeností. Základní posouzení, které vám zodpoví otázku, zda se pro vás vyplatí detailnější analýza pro optimalizaci, nabízíme zdarma.  Pro využití této nabídky zašlete na email optimalizace@ustredny.cz rozpis aktuálních služeb – optimálně kopie faktur za telekomunikační služby, které obsahují potřebné údaje.


Dotaz / příspěvek do diskuse

Copyright © 2004 STAND CZ spol s r.o. Obsah tohoto serveru je chráněn autorským zákonem. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004